Älskade DN

10 punkter för en bättre DN?

Posted in DN by Paula Hammerskog on maj 26, 2010

Nej, bloggen är inte nedlagd. Särskilt inte när det som står nedan under dagen dykt upp från inte mindre än sex olika avsändare. Jag har jämfört texterna (vilket varit ett elände, det är hopplöst att läsa fyra liknande/lika texter samtidigt och leta små skillnader) och alla fyra överenstämmer, således kan nog detta antas vara DN:s journalistklubbs text.

/Paula

Vision 2010 – tio punkter om Dagens Nyheter och framtiden

Det senaste året har på Dagens Nyheter präglats av stora förändringar, flera av dem nödvändiga. I spåren av dem har oro, frustration och besvikelse brett ut sig på redaktionen. Detta är något redaktionsledningen och chefredaktören inte tagit itu med.

Dagens Nyheters journalistklubb inser nödvändigheten av att förbättra tidningens ekonomi för att vi ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar. Vi har under det senaste halvårets förhandlingar om en nedbemanning på redaktionen presenterat en rad väl underbyggda

Vi beklagar att det inte blivit så. Men nu gäller det att se framåt.

Journalistklubben presenterar därför ”Vision 2010”, ett manifest med förslag på hur Dagens Nyheter åter ska bli en levande och kreativ arbetsplats. Något som är en förutsättning för att tidningen även ska tillhöra morgondagen och locka framtidens läsare.

Vi hoppas på en positiv och snabb reaktion från chefredaktören och redaktionsledningen.

De tio punkterna

1. JOURNALISTISK UTVECKLING

En väl genomtänkt journalistisk profil är en nödvändighet för att Dagens Nyheter ska fortsätta att locka läsare. Någon journalistisk diskussion där alla medarbetare känner sig delaktiga har inte förekommit under senare år.

Därför föreslår vi:

– att journalistklubben och redaktionsledningen under hösten genomför en brett upplagd diskussion om framtidens journalistik på Dagens Nyheter. Det kan ske i form av seminarier, föreläsningar och samtal mellan medarbetare och chefer från olika redaktionella avdelningar.

2. TA TILLVARA MEDARBETARNAS KUNSKAP

I alla företag är medarbetarnas engagemang, intresse och kompetens betydelsefulla tillgångar. På ett mediebolag som Dagens Nyheter är det särskilt viktigt med en välmotiverad och kunnig personalstyrka – att ledningen känner väl till och drar fördel av medarbetarnas kompetens, gör dem delaktiga och lyssnar på deras erfarenhet .

Därför vill vi:

– att ledningen framöver riktar fokus på medarbetarskapet för att Dagens Nyheter i framtiden ska ha många engagerade, kunniga och lojala journalister.

3. ETT ÖPPET SAMTALSKLIMAT

I handling har flera i redaktionsledningen visat att ledningen inte vill ha en öppen diskussion om tidningen och om hur vi arbetar.

Ledningens sätt att placera medarbetare uppfattas också som ett försök att tysta intern kritik. Den tystnadens kultur som på senare år skapats på Dagens Nyheters redaktion har förstärkts det senaste halvåret. Den tystnaden är förödande för kreativiteten och för medarbetarnas tillit och förtroende för ledningen.

Därför kräver vi:

– att ledningen i handling visar att den är för ett öppet samtalsklimat på redaktionen, med öppna utvärderingar och en framåtsyftande journalistisk diskussion där alla kan delta.

4. CHEFSUTBILDNING

Kunniga och lyhörda chefer är A och O i en fungerande verksamhet.

Tyvärr upplever medarbetare på Dagens Nyheter stora brister i det avseendet. Det handlar om att chefer på hög nivå ger ett otydligt budskap, lämnar motstridiga besked, använder härskarteknik och maktspråk mot enskilda medarbetare. Detta är ett beteende som inte tillhör ett modernt ledarskap.

Därför uppmanar vi chefredaktören och verkställande direktören:

– att snarast kalla in en kunnig konsult som kan lära ut vad ett modernt ledarskap innebär och hur medarbetare bör bemötas

5. INFORMATION

Den interna informationen om vad som händer på Dagens Nyheter är minst sagt bristfällig. Denna informationsbrist skapar en onödig klyfta mellan medarbetare och ledning. För några år sedan genomfördes en stor utredning om interninformationen på Dagens Nyheter av en grupp med företrädare för redaktionen, annons och upplaga. Den skrivna rapporten hamnade i papperskorgen, men flera av förslagen i den är fortfarande aktuella.

Därför vill vi:

– att ledningen och journalistklubben tillsammans utarbetar en policy för interninformationen.

6. UTBILDNING

Sedan flera år förekommer knappt någon internutbildning på DN. Detta är synnerligen allvarligt. Välutbildade och kunniga medarbetare är en nödvändighet om vi ska förbli landets största morgontidning och en medieaktör att räkna med. Internutbildning är extra viktigt nu när redaktionen bantas och medarbetare förväntas utföra flera olika arbetsuppgifter.

Därför utgår vi ifrån:

– att ledningen satsar på en väl fungerande internutbildning.

7. ARBETSMILJÖ

Många medarbetare klagar över en dålig psykosocial arbetsmiljö på redaktionen, om brister i delaktighet och information, om att det är lågt i tak för dem med andra åsikter än ledningens, om oro och rädsla.

Därför vill vi:

– att en större arbetsmiljöenkät genomförs och att konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vidtas beroende på utfallet.

8. BEMANNINGSFÖRETAG:

I dag anlitar Dagens Nyheter bemanningsföretag både för att täcka behovet av långa vikariat och för att klara tillfälliga arbetstoppar.

Men även på fasta tjänster används personal från bemanningsföretag, något som journalistklubben motsatt sig, och som ledningen också deklarerat att man inte vill ha på sikt. Bemanningsföretagen ökar risken för att vi får ett A- och ett B-lag på redaktionen. Löner och andra villkor skiljer till exempel mellan fast personal och anställda på bemanningsföretagen.

Därför vill vi:

– att redaktionsledningen och journalistklubben snarast inleder samtal om bemanningsföretagens framtid på Dagens Nyheter. När ska de användas? Hur ska de användas? Och i vilken omfattning?

9. RESPEKT FÖR FACKLIGT ARBETE

Under det senaste halvåret har känslan att ledningen arbetar med en dubbel agenda

Vi vill gärna återvända till det förtroendefulla klimat som präglade samtalen och förhandlingarna mellan facket och ledning fram till slutet av 2009, ett samarbete som var mycket mer konstruktivt.

Därför uppmanar vi ledningen:

– att noggrant analysera vilket förhållande man vill ha till journalistklubben.

10. FRAMTIDSFORUM.

Hur ska Dagens Nyheter se ut i framtiden? Journalistiskt? Hur blir det med arbetsmiljön? Hur ska förhållandet mellan ledning och medarbetare se ut? Mellan facket och ledningen? Det är bara några av flera aktuella frågor. Det finns fler.

Därför uppmanar vi:

– redaktionsledningen att ta initiativ till diskussioner med medarbetarna om de frågor som tas upp i detta dokument. ”Vision 2010”

är ett försök att konstruktivt bidra till en nystart för DN efter en turbulent tid.

Vi är redo – är ledningen det?

och ekonomiskt realistiska förslag. Men ledningen har konsekvent valt att gå sin egen väg, en väg byggd på konfrontation och konflikt. Hade företaget skött denna process annorlunda hade vi i dag haft ett helt annorlunda läge på redaktionen detta för att skapa en arbetsplats där kreativiteten flödar och där den tystnad som brett ut sig ger vika. En enkel början är att våra högsta chefer lär sig att hälsa på oss medarbetare. en öppen och en dold växt sig starkare. Detta är förödande för tilltron till ledningen som en mogen och ansvarstagande motpart. Journalistklubben är beredd att konstruktivt vara med i förändringsarbetet, med ofta svåra beslut. Men då måste ledningen fortlöpande informera klubbens företrädare om sina planer och ärligt lyssna till våra synpunkter.

Annonser

Ett steg bort

Posted in DN by Paula Hammerskog on maj 21, 2010

Fick plötsligt inbetalningskort till ett års ytterligare prenumeration. Dags att förnya.

Tog det i handen. Tittade på det.

Icke.

Kände inte ett dugg för att betala. Låter därmed bli.

Några timmar senare, när prenumerationen sagts upp formellt, kom ett mail. Som med ämnesraden Övrigt löd:

Hej!

Tack för ditt mejl.

Härmed bekräftas att din prenumeration är uppsagd enligt önskemål.

Eftersom du har varit en lång och trogen prenumerant hos oss skulle vi gärna vilja veta hur det kommer sig att du väljer att lämna oss som läsare?

Är det något du vill att vi förändrar?

Vet du om att du kan betala månadsvis via autogiro för 229 kr/mån?

Du kan även prenumerera endast fredag, lördag och söndag till en kostnad av 159 kr per månad via autogiro? I priset ingår även eDN under de övriga dagarna. eDN är tidningen i sin helhet, fast i digital form, se

Vi hoppas att du snart vill återuppta din prenumeration och hälsar dig varmt välkommen åter. Vänliga hälsningar

Tommi Salmela

AB Dagens Nyheter

http://kundservice.dn.se/bli-prenumerant/1.56318

Jag svarade att jag beskrivit processen och så en länk hit. Ska bli intressant att se om han svarar på det.

Nåväl, jag började den här bloggen med att konstatera att om jag bloggar om DN måste jag ju läsa den – det borde väl vara tillräckligt för att jag faktiskt också ska göra det. Jag vill ju.

Det funkade inte. Jag tittar på ettan, konstaterar att jag inte begriper, och tar upp nästa tidning som jag då läser. Not up to standard, som min pakistanska väninna skulle säga.

Jag håller bloggen öppen och lär väl återkomma då och då. Jag tänker nämligen trappa ner på DN, inte säga upp bekantskapen helt. Den finns ju att läsa både här och där. Dock inte längre i min brevlåda.