Älskade DN

10 punkter för en bättre DN?

Posted in DN by Paula Hammerskog on maj 26, 2010

Nej, bloggen är inte nedlagd. Särskilt inte när det som står nedan under dagen dykt upp från inte mindre än sex olika avsändare. Jag har jämfört texterna (vilket varit ett elände, det är hopplöst att läsa fyra liknande/lika texter samtidigt och leta små skillnader) och alla fyra överenstämmer, således kan nog detta antas vara DN:s journalistklubbs text.

/Paula

Vision 2010 – tio punkter om Dagens Nyheter och framtiden

Det senaste året har på Dagens Nyheter präglats av stora förändringar, flera av dem nödvändiga. I spåren av dem har oro, frustration och besvikelse brett ut sig på redaktionen. Detta är något redaktionsledningen och chefredaktören inte tagit itu med.

Dagens Nyheters journalistklubb inser nödvändigheten av att förbättra tidningens ekonomi för att vi ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar. Vi har under det senaste halvårets förhandlingar om en nedbemanning på redaktionen presenterat en rad väl underbyggda

Vi beklagar att det inte blivit så. Men nu gäller det att se framåt.

Journalistklubben presenterar därför ”Vision 2010”, ett manifest med förslag på hur Dagens Nyheter åter ska bli en levande och kreativ arbetsplats. Något som är en förutsättning för att tidningen även ska tillhöra morgondagen och locka framtidens läsare.

Vi hoppas på en positiv och snabb reaktion från chefredaktören och redaktionsledningen.

De tio punkterna

1. JOURNALISTISK UTVECKLING

En väl genomtänkt journalistisk profil är en nödvändighet för att Dagens Nyheter ska fortsätta att locka läsare. Någon journalistisk diskussion där alla medarbetare känner sig delaktiga har inte förekommit under senare år.

Därför föreslår vi:

– att journalistklubben och redaktionsledningen under hösten genomför en brett upplagd diskussion om framtidens journalistik på Dagens Nyheter. Det kan ske i form av seminarier, föreläsningar och samtal mellan medarbetare och chefer från olika redaktionella avdelningar.

2. TA TILLVARA MEDARBETARNAS KUNSKAP

I alla företag är medarbetarnas engagemang, intresse och kompetens betydelsefulla tillgångar. På ett mediebolag som Dagens Nyheter är det särskilt viktigt med en välmotiverad och kunnig personalstyrka – att ledningen känner väl till och drar fördel av medarbetarnas kompetens, gör dem delaktiga och lyssnar på deras erfarenhet .

Därför vill vi:

– att ledningen framöver riktar fokus på medarbetarskapet för att Dagens Nyheter i framtiden ska ha många engagerade, kunniga och lojala journalister.

3. ETT ÖPPET SAMTALSKLIMAT

I handling har flera i redaktionsledningen visat att ledningen inte vill ha en öppen diskussion om tidningen och om hur vi arbetar.

Ledningens sätt att placera medarbetare uppfattas också som ett försök att tysta intern kritik. Den tystnadens kultur som på senare år skapats på Dagens Nyheters redaktion har förstärkts det senaste halvåret. Den tystnaden är förödande för kreativiteten och för medarbetarnas tillit och förtroende för ledningen.

Därför kräver vi:

– att ledningen i handling visar att den är för ett öppet samtalsklimat på redaktionen, med öppna utvärderingar och en framåtsyftande journalistisk diskussion där alla kan delta.

4. CHEFSUTBILDNING

Kunniga och lyhörda chefer är A och O i en fungerande verksamhet.

Tyvärr upplever medarbetare på Dagens Nyheter stora brister i det avseendet. Det handlar om att chefer på hög nivå ger ett otydligt budskap, lämnar motstridiga besked, använder härskarteknik och maktspråk mot enskilda medarbetare. Detta är ett beteende som inte tillhör ett modernt ledarskap.

Därför uppmanar vi chefredaktören och verkställande direktören:

– att snarast kalla in en kunnig konsult som kan lära ut vad ett modernt ledarskap innebär och hur medarbetare bör bemötas

5. INFORMATION

Den interna informationen om vad som händer på Dagens Nyheter är minst sagt bristfällig. Denna informationsbrist skapar en onödig klyfta mellan medarbetare och ledning. För några år sedan genomfördes en stor utredning om interninformationen på Dagens Nyheter av en grupp med företrädare för redaktionen, annons och upplaga. Den skrivna rapporten hamnade i papperskorgen, men flera av förslagen i den är fortfarande aktuella.

Därför vill vi:

– att ledningen och journalistklubben tillsammans utarbetar en policy för interninformationen.

6. UTBILDNING

Sedan flera år förekommer knappt någon internutbildning på DN. Detta är synnerligen allvarligt. Välutbildade och kunniga medarbetare är en nödvändighet om vi ska förbli landets största morgontidning och en medieaktör att räkna med. Internutbildning är extra viktigt nu när redaktionen bantas och medarbetare förväntas utföra flera olika arbetsuppgifter.

Därför utgår vi ifrån:

– att ledningen satsar på en väl fungerande internutbildning.

7. ARBETSMILJÖ

Många medarbetare klagar över en dålig psykosocial arbetsmiljö på redaktionen, om brister i delaktighet och information, om att det är lågt i tak för dem med andra åsikter än ledningens, om oro och rädsla.

Därför vill vi:

– att en större arbetsmiljöenkät genomförs och att konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vidtas beroende på utfallet.

8. BEMANNINGSFÖRETAG:

I dag anlitar Dagens Nyheter bemanningsföretag både för att täcka behovet av långa vikariat och för att klara tillfälliga arbetstoppar.

Men även på fasta tjänster används personal från bemanningsföretag, något som journalistklubben motsatt sig, och som ledningen också deklarerat att man inte vill ha på sikt. Bemanningsföretagen ökar risken för att vi får ett A- och ett B-lag på redaktionen. Löner och andra villkor skiljer till exempel mellan fast personal och anställda på bemanningsföretagen.

Därför vill vi:

– att redaktionsledningen och journalistklubben snarast inleder samtal om bemanningsföretagens framtid på Dagens Nyheter. När ska de användas? Hur ska de användas? Och i vilken omfattning?

9. RESPEKT FÖR FACKLIGT ARBETE

Under det senaste halvåret har känslan att ledningen arbetar med en dubbel agenda

Vi vill gärna återvända till det förtroendefulla klimat som präglade samtalen och förhandlingarna mellan facket och ledning fram till slutet av 2009, ett samarbete som var mycket mer konstruktivt.

Därför uppmanar vi ledningen:

– att noggrant analysera vilket förhållande man vill ha till journalistklubben.

10. FRAMTIDSFORUM.

Hur ska Dagens Nyheter se ut i framtiden? Journalistiskt? Hur blir det med arbetsmiljön? Hur ska förhållandet mellan ledning och medarbetare se ut? Mellan facket och ledningen? Det är bara några av flera aktuella frågor. Det finns fler.

Därför uppmanar vi:

– redaktionsledningen att ta initiativ till diskussioner med medarbetarna om de frågor som tas upp i detta dokument. ”Vision 2010”

är ett försök att konstruktivt bidra till en nystart för DN efter en turbulent tid.

Vi är redo – är ledningen det?

och ekonomiskt realistiska förslag. Men ledningen har konsekvent valt att gå sin egen väg, en väg byggd på konfrontation och konflikt. Hade företaget skött denna process annorlunda hade vi i dag haft ett helt annorlunda läge på redaktionen detta för att skapa en arbetsplats där kreativiteten flödar och där den tystnad som brett ut sig ger vika. En enkel början är att våra högsta chefer lär sig att hälsa på oss medarbetare. en öppen och en dold växt sig starkare. Detta är förödande för tilltron till ledningen som en mogen och ansvarstagande motpart. Journalistklubben är beredd att konstruktivt vara med i förändringsarbetet, med ofta svåra beslut. Men då måste ledningen fortlöpande informera klubbens företrädare om sina planer och ärligt lyssna till våra synpunkter.

Annonser

Ett steg bort

Posted in DN by Paula Hammerskog on maj 21, 2010

Fick plötsligt inbetalningskort till ett års ytterligare prenumeration. Dags att förnya.

Tog det i handen. Tittade på det.

Icke.

Kände inte ett dugg för att betala. Låter därmed bli.

Några timmar senare, när prenumerationen sagts upp formellt, kom ett mail. Som med ämnesraden Övrigt löd:

Hej!

Tack för ditt mejl.

Härmed bekräftas att din prenumeration är uppsagd enligt önskemål.

Eftersom du har varit en lång och trogen prenumerant hos oss skulle vi gärna vilja veta hur det kommer sig att du väljer att lämna oss som läsare?

Är det något du vill att vi förändrar?

Vet du om att du kan betala månadsvis via autogiro för 229 kr/mån?

Du kan även prenumerera endast fredag, lördag och söndag till en kostnad av 159 kr per månad via autogiro? I priset ingår även eDN under de övriga dagarna. eDN är tidningen i sin helhet, fast i digital form, se

Vi hoppas att du snart vill återuppta din prenumeration och hälsar dig varmt välkommen åter. Vänliga hälsningar

Tommi Salmela

AB Dagens Nyheter

http://kundservice.dn.se/bli-prenumerant/1.56318

Jag svarade att jag beskrivit processen och så en länk hit. Ska bli intressant att se om han svarar på det.

Nåväl, jag började den här bloggen med att konstatera att om jag bloggar om DN måste jag ju läsa den – det borde väl vara tillräckligt för att jag faktiskt också ska göra det. Jag vill ju.

Det funkade inte. Jag tittar på ettan, konstaterar att jag inte begriper, och tar upp nästa tidning som jag då läser. Not up to standard, som min pakistanska väninna skulle säga.

Jag håller bloggen öppen och lär väl återkomma då och då. Jag tänker nämligen trappa ner på DN, inte säga upp bekantskapen helt. Den finns ju att läsa både här och där. Dock inte längre i min brevlåda.

Vad är en nyhet?

Posted in DN by Paula Hammerskog on april 26, 2010

Idag är dagens viktigaste nyhet enligt pappers-DN att det finns en ny velourpappa. Trespaltig bild över hela sidans längd på en glad pappa som åker rutschkana med sina barn. Han har uppenbarligen jättekul. Och han är starten på serien ”Velourpappa 2010”. Det får han gärna vara.

Men någon nyhet är han inte. Vinjetteringen ”Insidan” ger visserligen stort utrymme för dylika texter och reportage – och visst kan de hamna på ettan. Men inte som huvudnyhet.

Har DN glömt begreppet vänsterkryss? Eller hur man gör en etta som blixtsnabbt får läsaren att fatta det viktigaste. Här fattar vi att det är kul att åka rutschkana. Resten kommer helt i skymundan.

Inte ens trenden att pappor tar pappaledigt är någon nyhet  – enär det inte är någon trend. Det är en utveckling där vi ser att pappor sakta men säkert tar mer föräldraledighet. Och?

Har funderat sedan i morse på varför han får sådan exponering men inte kunnat komma på något som helst skäl till att det är så. Annat än att det gått ut något dekret om att huvudnyheten på ettan ska vara sådant DN är ensamma om. Oavsett vad det är.

Då blir det logiskt. Tror inte att någon annan skulle komma på idén att skriva om detta. I en nyhetstidning. Gärna i en söndagsbilaga dock.

För att göra ont värre är andranyheten (som jag gissar är den som då ligger högst upp och på resten av sidan) en debattartikel med rubriken ”Rödgröna lovar rekordsatsning på snabba tåg”. No shit, som mina tonåringar skulle säga.

Det betyder ungefär ”den där dörren var så öppen att den knappt ens fanns”.

Går man ett steg ytterligare i nyhetsvärderingen hamnar vi på rubriken ”Deras son drog av internetdrog”. Utan att förminska föräldrarnas sorg, eller vikten av att de får berätta, undrar jag igen över nyhetsvärderingen. Det hände för åtta månader sedan. Att nätdroger (och andra droger) tar livet av folk är känt. De vill varna, alternativt tala ut. Eller både ock. Jag har inga som helst invändningar mot det – men varför på bästa nyhetsplats inne i tidningen som är sexan-sjuan? Och på ettan dessutom? Det här är väl om något en bra artikel för ”Insidan”.

Intervjun med förälderarna ligger vad jag kan se inte på nätet (där man således nyhetsvärderar lite annorlunda). Nätet är fö i dag betydligt bättre än pappret. Inte minst i rubriksättningen på nyhet nummer fyra på ettan, ”Biskopen kan tvingas avgå”. En klar glidning.  Ettarubriken på webben är densamma som artikelrubriken i pappret, alltså ”Arborelius beredd avgå”.

Detaljer? Visst, den sista är en detalj. Men viktig. Jag vill veta att jag kan läsa ettan och förstå vad som är viktigast. Och känna att jag har viss koll. Rätt koll. På vad som är viktigast.

Min kamrat Anna lärde mig en gång hur man ska bli en bra minglare. Hon sa ”Riv ur ettan på DN och Svenskan, läs igenom dem och ta med dem. Oavsett vem du möter kan du alltid säga ”Såg du förresten i DN idag, var det inte intressant med…”. Frågan är om man vågar göra det med DN numera eller om man då hamnar helt vid sidan av det folk kan och vill diskutera.

I’m back

Posted in DN by Paula Hammerskog on april 23, 2010

Tack Gunilla! Som igår skrev en kommentar under posten Överraska mig. Och slutade med ”Intressant blogg, skriv mer”. Uppmuntran funkar således.

Det har gått en månad sedan sist, varför är knappast intressant för andra än de närmast sörjande (nej, inget sådant har hänt, det har bara varit mycket). Men nu går jag igång igen.

En av de saker jag utlovade när jag började var reaktioner som kommit utanför bloggens kommentarer. Jag har fått ett 100-tal mail, några av dem citeras här.

”Snärtor som du borde hålla käften”.

Kom från Lennart med hotmailadress tredje dagen efter jag började blogga och jag blev lika överraskad som glad. Vem Lennart är vet jag inte, däremot är det många år sedan jag kallades snärta. Sådär 30 och då var det av en 90-årig gubbe som väl tyckte att 18-åringar var att betrakta som snärtor. Jag höll inte käften då heller, förmodligen var det därför gubben sa snärta.

”Du sätter fingret på många ömma punkter i DN. Ändå är det nog så att vi måste igenom det här stålbadet för att tidningen ska överleva. Jag utgår från att DN om några år kommer att vara en prenumererad Expressen, kanske till och med under samma varumärke, men med lite annat material. Det vore förmodligen ett bra sätt för Bonniers att både tjäna pengar och kunna hävda att de erbjuder kvalitet.”

Det mailet kom från en anställd på DN, jag känner igen bylinen och jag blev rätt förvånad. Både över att personen i fråga mailade, och över idén. Jag har naturligtvis själv funderat mycket över hur DN ska göra för att bli både bra och lönsam, det här mailet visar ju på en rätt kreativ lösning. Kanske skulle den fungera.

”Du är inte så populär på DN”

Sagt av en tidigare kollega som känner rätt mycket folk där. Han har rätt – till en del. Det går ju inte att gå omkring på DN och säga att bloggen Älskade DN är bra. Däremot vet jag ju via en mängd kontakter att många tycker det. Och kanske menade han ”Du är inte så populär hos ledningen på DN”. Säkert helt rätt.

Det knasigaste hittills är ett SMS som kom samma dag jag började blogga.

”Det kom en blogg om deän.

Jag hoppas det blir mer än.

En enda post.

Inte bli lost.

Du blir läst och det kostar inte en spänn”

Undertecknat Lotta. Som är ungefär lika bra på att rimma som jag själv.

Vad har då hänt sedan sist? Tre saker har jag varit på väg att blogga om, det finns säkert anledning att ta upp dem igen.

Webben. Behövs ingen förklaring.

Slarvet. Står det att man kan läsa mer på sidan 11 bör artikeln hittas på sidan 11. Inte sidan 8.

Ettaredigeringen. Bildvalet. Bildplaceringen. Rubriksättning och urval. Listan kan göras hur lång som helst. Ibland förstår jag helt enkelt inte, vilket sannolikt beror på bristande begåvning.

Ibland skrattar jag, det beror väl förmodligen på att jag ändå har lite humor.

Ibland eldar jag upp tidningen utan att ens ha öppnat den. Det beror inte på mig. Möjligen lite på den kalla vintern men vi har ju också Svenskan som kan eldas upp.  

Hörs snart.

Vilka får nej?

Posted in DN by Paula Hammerskog on mars 19, 2010

I måndags var det deadline för att ansöka om avgångsvederlag. Några har gjort det offentligt som kulturens Nina Björk vars argumentation i Dagens Media kanske haltar en aning (varför är det konstigt att man skär ner på material som inte finns någon annanstans) – hon slutar dock.

Min egen gissning är ju att kulturen får samma redigeringsmall som huvudtidningen och ekonomi, jättestora bilder och texter som är max 2 700 tecken långa. Det behövs inte så mycket reporterkraft då, inte blir det så mycket innehåll heller.

Den 25:e ska tydligen slutgiltigt beslut fattas om vilka som får avgångsvederlag. Det har i veckan gått ut ett besked till medarbetarna på DN som säger att det inte finns tillräckligt med pengar i potten – alla som sökt kommer alltså inte att få. Idag har det dock varit en strid ström (som det brukar heta i kvällstidningarna) av folk in till personalchefen Magnus Janson för att skriva på pappren.  Kan bli en intressant process detta. De som får OK på avgånsvederlag ska vara ute hur huset den 1 april. Dit är det 13 dagar.

Undrar hur det känns för alla som inte får. Kommer de att tro att de fick nej eftersom de behövs? Eller för att pengarna tog slut? Det senare måste vara helt förfärligt att ens tänka.

Måste läsas

Posted in DN by Paula Hammerskog on mars 18, 2010

Jag skickade ett par tweets i tisdags kväll om Debatt i SVT (kan ses på SVT Play).

Oavsett om ni sett eller ej, missa inte Johan Cronemans krönika om det i DN.

Snacka om att slå in en öppen dörr…

Posted in DN, journalistik by Paula Hammerskog on mars 12, 2010

Igår blev jag intervjuad av DN:s interntidning Myggan. Texten är visserligen mycket rakare och bättre än jag uttryckte mig (du milde vad det är svårt att vara tydlig när man pratar, jag borde verkligen kunna tala i klartext) men jag sa en viktig sak.

Jag sa ungefär att ”Ett av DN:s största problem är att känslan för nyheter har tappats bort, numera är majoriteten av det som står på nyhetsplats antingen reportage om saker vi redan visste om, eller nyhetstexter enligt formulär 1A om saker vi läste på webben någon annanstans i går.

I morse när jag öppnade tidningen (DN alltså, inte Myggan, den har jag inte, jag vet inte ens hur den publiceras numera), blev jag nästan full av skratt. På bästa nyhetsplats (åttan-nian) bredde ett reportage ut sig. Om något vi redan visste om. På näst bästa nyhetsplats, alltså sidan efter, följde ännu ett reportage som kan beskrivas på samma sätt, från samma plats.

Det är naturligtvis helt rätt att skicka en fantastisk reporter (Michael Winiarski) och en lika fantastisk fotograf (Paul Hansen) till Haiti för att berätta om det som hänt sedan jordbävningen. Det är naturligtvis lika rätt att de ska ha mycket plats i tidningen.

Ändå blir det helt fel.

1) Detta är ingen nyhet. Det här har vi läst om sedan ungefär dag fem efter katastrofen. Att lägga dessa texter och bilder här är rent slöseri, lägg dem i Söndag, eller i bakvagnen på huvudtidningen. Låt Paul Hansens bilder ta plats, men låt bilden, inte mallen (se punkt 2) avgöra storlek. Och låt Micael Winiarskis text ta plats, men låt texten, inte mallen (se punkt 2 igen) avgöra längd.

2) Huvudreportaget är gjort enligt DN:s nya mall, jättestor bild (oavsett om bilden är bra eller inte, den här råkar vara bra, den uppfyller dessutom DN:s nya giv att människor som är på bild ska vara glada, det ser gubben på bilden ut att vara), en huvudtext om själva saken på max 2700 tecken (helst kortare), en sidotext som är ungefär hälften så lång och två faktarutor. Låt mig säga en sak – vi läsare har genomskådat det tricket. Det märks att många faktarutor, för att inte tala om sidotexter, är där bara för att mallen säger det.

Förresten, lägg inte texterna i Söndag eller i bakvagnen, gör en hel bilaga. En chefredaktör hade nog gjort det. En VD förmodligen inte. Låt chefredaktören bestämma. Förresten igen, varför inte skicka samma reportageteam till Chile efter Haiti, låta dem göra liknande reportage där, lägg till en begåvad analys om vad, hur och varför saker ser olika ut – lägg så till något om omvärlden och dess reaktioner och agerande och DN har gjort en bilaga som kan användas i samhällskunskapsundervisningen. Med lysande texter och bilder.

För många år sedan jobbade jag på Expressen tillsammans med en nattchef som heter Bosse Andersson. En natt, när jag gjort en riktigt bra intervju som jag inte riktigt tyckte gick in på det trånga utrymme som då fanns till hands (vi talar nu om sådär tre på natten, tidningen bör vara ganska fylld då) ställde jag den hopplösa frågan ”Hur långt får det bli – som mest?”.

Bosse svarade med några ord jag tänker på varje gång jag skriver en text som är det minsta viktig.

– Inte längre än att varje bokstav har betydelse.

Att trycka in texter och bilder i mallar gör bara  osäkra skribenter, osäkra fotografer och osäkra tidningsmakare.

En sådan var (eller kanske är, jag tror Bosse jobbar kvar på Expressen) aldrig Bosse Andersson.

Nu är det dags att sluta skriva.

Överraska mig!

Posted in DN by Paula Hammerskog on februari 27, 2010

Jag har väntat på att bli glatt överraskad av DN och att kunna skriva om det. Någon måtta får det dock vara på hur långt det blir mellan bloggposterna så jag får väl göra något annat medan jag väntar vidare.

I morse var det i alla fall högt underhållningsvärde att läsa tidningen. På sidan 13, som hos mig vinjetteras Stockholm, skrivs om att det är livsfarligt att gå omkring på stadens gator eftersom tövädret ökar risken för att istappar ska ramla ner. En reporter, som det är nästan synd om, har skrivit ihop en text baserad på TT-material.

Med texten finns en mängd problem.

1) De viktiga citaten är TT:s vilket helt korrekt står. Så gör dock inte en riktig tidning, den har egna citat om det är möjligt. Här är det inte bara möjligt, här är det enklare än enkelt. Istappstelefonen har åtta delägare, jag är rätt övertygad om att minst sex av dem har presstelefonen bemannad dygnet runt.

2) DN utser Stockholms Fastighetskalender till ägare till Istappstelefonen när de i verkligheten är en av åtta delägare i projektet. Och den mest obskyra. Övriga varumärken, som kanske skulle skicka en något mer relevant signal till läsarna är HSB, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Fastighetsägarna. Felet kan givetvis ha överförts från TT. Det som står i DN är dock DN:s ansvar.

3) Talar om att två personer skadats lindrigt. Detta i egen text, utan hänvisning även om det förmodligen är polisens presstalesman som kommit med den uppgiften. Den som har både Svenskan och DN kan konstatera att en av dessa lindrigt skadade hos konkurrenten fått en ettapuff och hela sidan åtta – samt att han blivit sydd med 18 stygn. Nu vet jag inte hur DN definierar ”lindrigt skadad”, jag skulle kanske i det här fallet nog inte skriva mer än ”skadad”. Sedan kanske man ska fundera över om nyhetsvärdering ska ha något lite att göra med vad som är viktigt just för dagen.

DN väljer expolischefen Göran Lindbergs omhäktning som huvudnyhet. Det är givetvis en nyhet. Som alla andra berättade om när den hände, alltså i går – internet, radio och TV är ju lite före här om man säger. Idag är den värd en artikel efter annat som faktiskt är nytt.

Jag lastar inte reportern för något av detta. Däremot är det just på den här typen av dumheter som DN:s allt lägre kvalitet märks. Det måste finnas kontrollsystem. Det måste också finnas en vilja att göra bra tidning. Då ringer man själv de nödvändiga samtalen. Då hittar redigerare och chefer märkligheter. Och då tar man reda på vad som menas med lindrigt skadad.

Så fel det kan bli…

Posted in DN by Paula Hammerskog on februari 16, 2010

I del 1, sid 14 läser vi om den tragiska tågolyckan i Belgien där minst 18 personer omkom.

I ekonomidelen (men inte på webben) en bra artikel om att det är guldläge för flygets uppstickare.

Inget fel i det.

Ekonomidelens etta är dock bland det mest tragikomiska jag sett.

Glad gubbe på tågperrong. Med rubriken ”Lågprisflyget går som tåget”.

Ska man vara snäll tror man att det här är ett reportage där både text och bild tagits fram i förväg och redigerats före tågolyckan. Må vara hur det vill med det.

Men att ingen reagearar under dagens gång tyder på ren inkompetens. Alternativt att ingen bryr sig.

Vet faktiskt inte vilket som är minst illa.

Självförtroendet på topp?

Posted in DN by Paula Hammerskog on februari 2, 2010

I morse var DN ensam om nyheten att Birgitta Ohlsson blir ny EU-minister. Henrik Brors har bättre källor än någon annan. DN citeras överallt, ända fram till dess det bekräftas från regeringskansliet  klockan 11.

Vad gör DN av denna egna nyhet?

Kort ettapuff (treradig rubrik i högerkant), huvudnyheten är att det är snöigt i Sverige (nu som TV-inslag, i pappret som text). Tack DN, men jag tror inte att någon har missat att det har snöat mycket. De senaste sex veckorna.

Nästa stora nyhetsuppslag är sjuan-åttan. Där handlar det om den mordåtalade läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus. En artikel som är helt självklar, men som är cirka 18 timmar gammal och vinklad på alla upptänkliga sätt redan i samtliga svenska medier. DN gör ingenting som inte redan är gjort.

Sedan bläddrar vi och bläddrar vi och så kommer vi till bilagorna, ekonomi, kultur, sporten upp och ner och nu har jag inte gjort någon läsarundersökning men hur många dumpar tidningen när man kommer till sidorna som är upp och ner?

Den som inte gör det kommer till sidan 14. Där kommer Birgitta Ohlsson.

Dagens enda egna Nyhet. I alla fall vad jag kan se.

DN verkade inte upptäcka den.

Trist för Henrik Brors. Ännu tristare för oss läsare. Tur att andra medier upptäckte den och körde hårt redan i morse.

Den självklara invändningen mot det här är att när jag skriver detta vet jag att DN hade rätt. Det visste inte DN när det hela publicerades, man hade lika gärna kunna haft fel. Säkrast alltså att halvgörmma nyheten.

Absolut, Henrik Brors källor kunde haft fel. Men ska man ha egna nyheter måste man tro på dem. Inget slår egna nyheter. Och det är klokt, för att inte säga nödvändigt, att de egna läsarna förstår före alla andra att den egna tidningen serverat just dem denna nyhet. Hur många av DN:s läsare insåg först när de lyssnade på Ekot eller såg på morgon-TV att deras morgontidning haft något viktigt i tidningen i morse?